Odkazy a poděkování

1. ODKAZY

 1. Instituce
  • WHO - Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
  • FAO - Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
  • MZe - Ministerstvo zemědělství ČR
  • NAM - Národní akademie medicíny (National Academy of Medicine, USA)
  • EFSA - Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority): Agentura EU s mandátem pro shromažďování a zajišťování přístupu veřejnosti k informacím v oblasti bezpečnosti potravin.
  • FDA - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, USA (Food and Drug Administration)
  • FNBIM - Rada pro potraviny a výživu při amer. Institutu medicíny, USA (Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine)
 2. Další zajímavé zdroje

2. PODĚKOVÁNÍ

  • Font Awesome
  • Bootstrap
  • JQuery
  • Select2
  • Nova Bootstrapious