Kalkulačka glykemické zátěže

1. Co je glykemická zátěž

GLYKEMICKÁ ZÁTĚŽ (též glykemická nálož, angl. glycemic load) měří dopad sacharidového jídla na hladinu cukru v krvi a s tím související insulinovou odezvu. Čím vyšší GL, tím prudší nárůst hladiny cukru v krvi a (u zdravé populace) vyloučeného insulinu.

Glykemická zátěž (GL) je relativní ukazatel. To znamená, že důsledky jídla na hladinu krevního cukru jsou měřeny v poměru k referenční potravině, kterou jsou typicky bílý chléb nebo glukóza.

Web 2000KCAL používá glukózu jako referenční potravinu. Jedna jednotka glykemické zátěže odpovídá zhruba jednomu gramu zkonzumované glukózy, tj. 1 GL = 1 g glukózy.

Nízkoglykemická dieta je vhodnější pro zdravý životní styl. Nízkoglykemická strava je vhodnější pro prevenci vzniku diabetu (resp. inzulínové rezistence) a nevhodné tělesné kompozice. Proto doporučujeme udržovat glykemickou zátěž (GL) jednotlivých jídel pod úrovní 25 jednotek, ideálně pak ještě níže než 20 jednotek GL.

OBRÁZEK 1: Počítání GI a GL ukázkové snídaně v aplikaci 2000KCAL: Ve sloupci GI si všimněte, že kaiserka a pomerančový džus se podílejí na glykemickém dopadu snídaně nejvíce. Celková hodnota GL zobrazené snídaně je 41.5, což je na jedno jídlo příliš a v konkrétním případě lze doporučit buď vysadit džus nebo snížit porce všech potravin, které se na výsledném GL podílejí nejvíce, a to tak, aby výsledná hodnota klesla pod hranici 25 GL.

Počítání glykemického indexu a glykemické zátěže v aplikaci 2000KCAL

2. Rozdíl mezi glykemickou zátěží (GL) a glykemickým indexem (GI)

Rozdíl mezi glykemickou zátěží (GL) a glykemickým indexem (GL) je rozdíl mezi praktickým a teoretickým.

Glykemický index (GI) řadí sacharidová jídla podle toho, jaký má jejich konzumace dopad na hladinu cukru v krvi a potažmo insulinovou odezvu. Sacharidy s nižším GI jsou tráveny, vstřebány a metabolizovány pomaleji a způsobují mírnější insulinovou odezvu než sacharidy s vyšším GI. Tato definice podobná definici glykemické zátěže, nicméně glykemický index je pouhou statickou stupnicí hodnot (0 - 100), které jsou přiřazeny jednotlivým potravinám. Jakmile jsou tyto hodnoty přiřazeny, teoreticky není třeba je přirazovat znovu.

Na druhou stranu glykemická zátěž (GL) je dynamickým, praktickým údajem, kterým se odhaduje skutečný relativní dopad jídla na hladinu cukru v krvi. Jelikož každé jídlo je jiné, glykemickou zátěž (GL) má smysl posuzovat pro každé jídlo zvlášť, opakovaně.

Analogie s měrnými jednotkami. Vztah mezi glykemickým indexem (GI) a glykemickou zátěží (GL) je obdobný vztahu mezi statickou škálou měrných jednotek (milimetr, centimetr, metr, kilometr) a dynamickými výsledky jednotlivých měření. Tak jako víme, že milimetr je menší než centimetr, víme, že GI ovesných vloček je nižší než GI vodního melounu. A tak jako můžeme měrnou jednotku použít k měření vzdálenosti fotbalového hřiště, můžeme glykemický index použít ke skutečnému odhadu konkrétního jídla v podobě glykemické zátěže.

3. Výpočet glykemické zátěže (GL)

Glykemická zátěž (GL) potraviny se počítá dle vzorce: GL = GI x g sacharidů / 100.

Glykemická zátěž (GL) složené potraviny či celého jídla je součtem glykemické zátěže jednotlivých jídel.

4. Glykemická kalkulačka

Kalkulačka glykemické zátěže potraviny nebo jídla. S tabulkou níže zacházejte jako s řádkovým seznamem jednotlivých potravin tvořících Vaše jídlo. V 1. sloupci vyhledejte příslušnou potravinu a ve 2. sloupci zadejte její množství v gramech nebo mililitrech. Další sloupce automaticky přepočítají obsah sacharidů a glykemickou zátěž (GL) dané potraviny. Celková glykemická zátěž jídla je pak součtem všech hodnot pravého sloupce tabulky a je zobrazena vpravo dole.

Pozn.: V kalkulačce lze vyhledat pouze omezené množství potravin. Přístup ke všem položkám databáze mají pouze registrovaní uživatelé služby 2000KCAL.

potravina g sacharidy (g) glykemický index (GI), ref. glukóza glykemická zátěž (GL)
celkem: -

5. Přesnost dat

Glykemická zátěž není exaktním ukazatelem. Glykemickou zátěž nelze měřit s takovou přesností, s jakou lze např. měřit tělesnou hmotnost. Glykemická zátěž jako ukazatel je ovlivněna několika veličinami a zejm. variabilitou:

  • v reakci různých osob na požití stejné potraviny
  • v reakci téže osoby na požití druhově totožné potraviny v čase
  • v obsahu sacharidů v druhově stejné potravině
Tyto faktory se vzájemně umocňují a glykemický index (GI), ze kterého se glykemická zátěž počítá, tak musí být nutně vyčíslen zprůměrováním hodnot. Další komplikace jsou pak způsobeny tím, že úprava potraviny (ať již vlivem zmražení, tepelné úpravy, mletí apod.) ovlivňuje její glykemický index.

To však neznamená, že by ukazatel glykemická zátěž nebyl hodnotný nebo v praxi použitelný. Naopak, pokud se naučíte k němu přistupovat kriticky a informovaně, je to jeden z nejužitečnějších stravovacích ukazatelů. Nízkoglykemická dieta je soustavně vyhodnocována jako přínosná, a to jak subjektivními výpověďmi, tak i vědeckými studiemi.

Zdroje:

0 komentářů

HLEDAT NUTRIČNÍ HODNOTY POTRAVIN