Kalkulačka BMI: Nástroj pro ověření tělesné hmotnosti

Co je BMI

BMI je akronym anglického temínu Body Mass Index, který bývá do českého jazyka překládán jako Index tělesné hmotnosti. Smyslem BMI je vyhodnotit, zdali je Vaše tělesná hmotnost přiměřená Vaší výšce, věku a pohlaví. Konkrétním výsledkem BMI je číselná hodnota, podle které zjistíte, do jaké ze čtyř kategorií spadáte: "podváha", "normální hmotnost", "nadváha", "obezita".

Jak kalkulačku BMI použít

Krok 1: Vyplňte své údaje. Do formuláře níže zadejte svůj věk, pohlaví, výšku a hmotnost.

Krok 2: Spočítejte si BMI. Kliknutím na tlačítko "Spočítat BMI" získáte číselnou hodnotu BMI.

Krok 3: Vyhodnoťte výsledek. Získanou hodnotu BMI podřaďte pod jednu ze čtyř shora zmíněných kategorií.

Podváha
Normální hmotnost
Nadváha
Obezita
15
18.5
2530
40
Interpretace výsledků pro osoby +20 let věku (Světová zdravotnická organizace)
Klasifikace Rozpětí BMI - kg/m2
Výrazná podváha< 16
Střední podváha16 - 17
Mírná podváha17 - 18.5
Normální tělesná hmotnost18.5 - 25
Nadváha25 - 30
Obezita stupně I30 - 35
Obezita stupně II35 - 40
Obezita stupně III> 40

Užitečnost BMI

BMI bývá v praxi využíván k:

1. Identifikaci zdravotních rizik. BMI zde slouží jako prvotní krok pro zpozorování zdravotních problémů souvisejících s hmotností jako např. onemocnění srdce či diabetes.

2. Monitorování změn hmotnosti. Zde BMI poskytuje výchozí bod při sledování změn váhy v čase, což Vám umožňuje ověřovat úspěšnost Vašeho úsilí regulovat svou váhu.

3. Vytváření realistických cílů. BMI tu slouží jako startovní bod pro vytyčování dosažitelných cílů a sledování, zda se jim přibližujete.

4. V globálním kontextu je BMI užitečným nástrojem sledování populačních trendů a výskytu obezity.

Pro koho je BMI vhodný?

BMI je více či méně užitečný pro většinu dospělých ve věku 18 až 65 let, kteří chtějí vědět, jak na tom hmotnostně jsou. BMI se naopak nehodí pro atlety, kulturisty, těhotné ženy a starší jednotlivce.

Nedostatky BMI

BMI poskytuje spíše orientační představu o Vaší váze. Nelze jej považovat za přesný ukazatel, a to z těchto důvodů:

1. Problémy s přesností. BMI vůbec nezohledňuje faktory jako např. svalová hmota, hustota kostí nebo rozložení tuku, což v praxi vede např. k tomu, že jednotlivci s vyvinutější svalovou hmotou jsou klasifikováni v kategorii "nadváha" či "obezita", a to i v případech, kdy mají velmi nízkou hladinu podkožního tuku.

2. Univerzálnost. BMI zachází s každou hmotností stejně, ať už je z tuku nebo svalu, a nerozlišuje mezi jednotlivci s různou tělesnou kompozicí.

3. Neaplikovatelnost pro děti. U dětí a mladistvých se počítá BMI odlišně, a tak jejich výsledky nejsou poměřitelné s výsledky dospělých.

Závěr

BMI je nástroj pro hodnocení tělesné hmotnosti a případně zdravotních rizik souvisejících s příliš nízkou nebo vysokou hmotností. Protože nezohledňuje tělesné složení (kolik máte tuku či svalů) je nevhodný pro osoby s atypickými dispozicemi (kulturisté, atleti, těhotné ženy). Pro osoby začínající se sportem nebo dietou je BMI vhodným výchozím bodem, od kterého lze měřit pokroky. Velice vhodná je aplikace BMI na větší populační vzorky.

Osobní úhel

Ukazatel BMI jsem nikdy nepovažoval za příliš důležitý. Od mala žiji aktivním životním stylem a BMI se pro mé účely prostě nikdy nehodil. Při výšce 187 cm, hmotnosti 90-95 kg a podkožním tuku 6-11 % jsem nikdy nevěřil tomu, že mám nadváhu. A přesto mi ji BMI soustavně ukazoval. Dokonce i dnes, kdy udržuji kolem 7 % tuku a mám poměrně subtilnější siluetu, balancuji u horní hranice "normální" hmotnosti. Zrcadlo a osobní váhu jsem tak vždy považoval za lepší ukazatel než BMI.

Tím ale nechci říct, že BMI je úplně k ničemu. Spousta lidí svou postavu příliš neřeší a BMI jim může poskytnout alespoň základní představu. Protože BMI byl navržen pro člověka s průměrným životním stylem, nejvěrohodnější informaci poskytne právě těmto osobám. Naopak nevhodný je pro jakékoliv extrémy - kulturisté, jiní vrcholoví sportovci.

Patrně nejzajímavější je ale použití BMI na rozsáhlejších vzorcích populace. Vzorec BMI byl navržen "na míru" člověku s průměrným životním stylem a naopak "nemá rád extrémy". A čím větší je populační vzorek, tím více se v něm vyskytuje osob s průměrným životním stylem a extrémy naopak zaniknou. Jako příklad vhodného uplatnění BMI lze uvést seznam průměrných BMI v jednotlivých zemích, který vede WHO. Níže připojuji tabulku s údaji WHO k r. 2016, ze které můžete vyčíst velmi zajímavá fakta. Např.:

 • Nejvyšší průměrné BMI na světě mají samojské ženy Průměrná samojská žena je dle metodologie BMI obézní a při průměrné výšce 167 cm a hmotnosti téměř 100 kg dosahuje hodnoty BMI 34.1.
 • Nejobéznější muži žijí na Cookových ostrovech. V průměru mají BMI 32.7, váží přes 100 kg a jsou 178 cm vysocí.
 • Naopak nejštíhlejší muže na světě nalezneme v Etiopii. S průměrnou hmotností 55 kg a výškou 168 cm je jejich BMI 20.1 ("normální váha""). Zajímavé je srovnání etiopských mužů (55 kg) se samojskými ženami (100 kg).
 • Etiopanky, Eritrejky a Madagaskarky naopak drží světový rekord v nejnižším BMI. Ženy v těchto oblastech váží v průměru 50 kg a měří 153-157 cm, což je podle BMI (21.1) řadí do kategorie "normální váhy".
 • Etiopie je vůbec nejštíhlejším státem světa. Průměry za obě pohlaví jsou zde BMI 20.1 a hmotnost 54 kg. Na opačném konci spektra, tj. nejobéznějším státem jsou Cookovy ostrovy s průměrným BMI za obě pohlaví 32.9 a průměrnou hmotností 98kg.
 • Ženy na Madagaskaru váží zhruba 53 % toho, co váží dámy na Cookových ostrovech (je však pravdou, že jsou v průměru o 14 cm nižší). Podobně je tomu s Etiopany a muži na Cookových ostrovech (i zde jsou ale prvně jmenovaní kratšího vzrůstu - cca o 10 cm).
 • Američané jsou 13. nejobéznějšími muži na světě (BMI 28.8), zatímco Američankám patří mezi ženami až 30. příčka (BMI 28.9). Vzhledem k tomu, že se Američané označují za nejtlustší národ, nejde o vůbec špatný výsledek. Pravdou ale je, že obě americká pohlaví brzy získají klubovou kartu v kategorii "obezita".
 • Ženy mají obecně vyšší BMI než muži. Uvedené platí v cca 70 % všech zemí.
 • Největší rozdíly v BMI mezi ženami a muži najdeme v Eswatini a Jižní Africe. Zatímco muži v těchto zemích patří do kategorie "normální váha", ženy balancují na hranici "nadváhy" a "obezity". Rozdíl v BMI je v obou státech "robustních" 4.4.
 • Ve Švýcarsku je trend opačný, tj. švýcarské ženy jsou štíhlejší (BMI 23.7, tj. "normální váha") než muži (BMI 26.7, tj. "mírná nadváha").
 • Švýcarský scénář se opakuje také v mnoha vyspělých evropských státech. Mezi 15 státy s nejvyšším rozdílem BMI mezi ženami a muži jsou zmíněné Švýcarsko, dále Haiti, Španělsko, Rakousko, Japonsko, Dánsko, Itálie, Slovensko, Maďarsko, Francie, Česká republika, Island, Německo, Polsko a Kypr. Ve většině těchto zemí jsou muži v kategorii "mírná nadváha", zatímco ženy v prvních sedmi patří do kategorie "normální váha".
 • Čína - nejdravější velmoc? Jak Číňané, tak Číňanky si v průměru udržují velmi zdravou siluetu, což je řadí do kategorie "normální hmotnost".
 • Pouze 53 ze 193 zemí světa má mužskou i ženskou populaci v kategorii "normální hmotnost".
 • V žádné zemi nemá průměrný občan "podváhu".
 • Kanaďané jsou svým BMI (26.9) podobnější Evropanům než kolegům na severoamerickém kontinentu (USA 28.9, Mexiko 28).
 • Pokud jde o BMI, v USA existuje skutečná rovnost pohlaví. Země svobodných a domov statečných patří k zhruba 10 zemím, kde muži a ženy mají téměř stejný BMI. Dalšími z těchto států jsou např. Uruguay, Nový Zéland, Slovinsko, Nepál nebo Vietnam.
 • Navzdory populární domněnce Američané nejsou nejtlustším národem. Díky tomu, že WHO do seznamu států zahrnula řadu ostrovních mikrostátečků, Spojené státy v obezitě zaujímají až 20. pozici. Mexiko je na tom o něco lépe - 27. místo. I tak jsou ale USA velmocí v "nejhorší formě". Ze zemí s vysokým příjmem je na tom hůř už jen Katar.

Statistika WHO potvrzuje ohromnou lidskou rozmanitost, ale patrně také odlišnost kultur, preferencí, a dost možná i ideálů krásy.

Průměrné BMI (kg/m2; osoby +18 let) dle států (Světová zdravotnická organizace)
Země Obě pohlaví Muži Ženy
Afghanistán 23.4 22.6 24.1
Albánie 26.7 27 26.3
Alžír 25.5 24.7 26.4
Andorra 26.7 27.3 26.1
Angola 23.3 22.3 24.3
Antigua and Barbuda 26.7 25.7 27.7
Argentina 27.7 27.8 27.6
Arménie 26.3 25.6 27
Austrálie 27.1 27.6 26.7
Rakousko 25.6 26.5 24.6
Azerbajdžán 27.1 26.1 27.9
Bahamy 28 27.1 28.8
Bahrajn 24.8 24.8 24.8
Bangladéš 21.7 21.3 22
Barbados 27.8 26.4 29.2
Bělorusko 26.6 26.4 26.6
Belgie 26.1 26.6 25.6
Belize 29.1 27.5 30.5
Benin 23.5 22.6 24.5
Bhútán 23.9 23.5 24.5
Bolívie 26.6 25.3 27.7
Bosna a Herzegovina 25.8 26.4 25.1
Botswana 24.3 22.5 26.1
Brazílie 26.6 26.3 26.8
Brunei Darussalam 27.2 27.2 27.2
Bulharsko 26.4 27.1 25.7
Burkina Faso 22.2 22.2 22.1
Burundi 21.7 21.8 21.6
Cabo Verde 24.5 23.7 25.3
Kambodža 22.2 22.1 22.3
Kamerun 24.3 23.6 25.1
Kanada 26.9 27.3 26.6
Centrální africká republic 22.9 22 23.7
Čad 21.9 21.9 21.9
Chile/td> 28 27.8 28.1
Čína 23.8 24.2 23.5
Kolumbie 26.2 25.8 26.6
Comoros 24.5 23.3 25.6
Kongo 23.2 22.3 24.1
Cookovy ostrovy 32.9 32.7 33.1
Costa Rica 27.3 26.8 27.9
Pobřeží slonoviny 23.8 23.4 24.2
Chorvatsko 27.4 28 26.8
Kuba 25.6 25.2 26
Kypr 26.8 27.5 26
Česká republika 27.1 27.9 26.2
Lidově-demokratická republika Korey 24.1 24.2 24
Demokratická republika Kongo 22 21.3 22.6
Dánsko 25.3 26.2 24.4
Djibouti 24 23.4 24.6
Dominica 27 25 29
Dominikánská republika 26.5 25.5 27.4
Ekvádor 27.3 26.6 27.9
Egypt 29.6 27.8 31.4
El Salvador 27.7 26.8 28.3
Rovníková Guinea 24 22.3 25.9
Eritrea 20.7 20.2 21.1
Estonsko 26.4 26.9 25.9
Eswatini 26.8 24.5 28.9
Etiopie 20.6 20.1 21.1
Fiji 27.7 26.6 28.8
Finsko 25.9 26.4 25.5
Francie 25 25.9 24.2
Gabon 25.2 24 26.5
Gambie 24 23.4 24.5
Gruzínsko 27.6 27.5 27.6
Německo 26.6 27.3 25.8
Ghana 23.9 22.5 25.2
Řecko 27.1 27.5 26.7
Grenada 27 25.2 28.8
Guatemala 26.6 25.7 27.3
Guinea 22.9 22.4 23.4
Guinea-Bissau 23.4 22.8 24
Guyana 26.4 25.1 27.7
Haiti 25.3 26.5 24.2
Honduras 26.8 25.9 27.6
Maďarsko 27.3 28.2 26.4
Island 26.2 27 25.5
Indie 21.8 21.7 21.9
Indonésie 23.1 22.5 23.8
Irán (Islámská republika) 26.1 25.2 27
Irák 28.8 27.8 29.7
Irsko 27.5 27.9 27
Izrael 27.3 27.6 26.9
Itálie 25.6 26.5 24.7
Jamajka 27.8 25.8 29.6
Japonsko 22.7 23.6 21.8
Jordánsko 29 28.3 29.8
Kazakhstán 26.4 26.3 26.4
Keňa 23.3 22.1 24.5
Kiribati 30.1 29 31.1
Kuvajt 29.6 29 30.4
Kyrgyzstan 26.6 25.9 27.2
Lao People's Democratic Republic 22.9 22.7 23.1
Latvia 26.7 27 26.2
Libanon 27.6 27.9 27.4
Lesotho 24.9 22.7 27
Libérie 24.1 23.1 25.1
Líbye 28.1 26.9 29.2
Lithuania 26.4 27 25.8
Luxembourg 26.3 27 25.6
Madagascar 21.3 21.5 21.1
Malawi 22.9 22.6 23.2
Malajsie 25.7 25.3 26.1
Maledivy 25.5 24.6 26.3
Mali 23 22.9 23.1
Malta 27.1 27.7 26.3
Marshallovy ostrovy 29.6 28.8 30.4
Mauritánie 24.9 23.2 26.6
Mauritius 25.2 24.6 25.9
Mexiko 28 27.5 28.4
Mikronésie 29.7 28.1 31.4
Mongolsko 26.2 25.9 26.6
Montenegro 26.5 27 26.1
Maroko 26 25.4 26.5
Mozambik 22.8 22 23.4
Myanmar 22.6 22.2 23
Namíbie 24.2 22.9 25.3
Nauru 32.5 32.2 32.7
Nepál 22.5 22.5 22.5
Nizozemí 25.6 26 25.1
Nový Zéland 28 28.1 28
Nikaragua 27.2 26.5 27.9
Niger 21.8 21.4 22.3
Nigeria 23.2 22.5 23.9
Niue 32.4 31.4 33.3
Norsko 26.7 27.3 26.1
Omán 26.3 26.4 26.3
Pakistán 23.9 23.3 24.6
Palau 29.5 29.5 29.6
Panama 26.9 26.2 27.7
Papua Nová Guinea 25.6 25.3 26
Paraguay 26.7 26.5 26.9
Peru 26.7 26.2 27.1
Filipíny 23.2 22.8 23.5
Polsko 26.7 27.4 25.9
Portugalsko 25.6 26.1 25.1
Katar 29.2 28.8 30.1
Korejská republika 23.8 24.4 23.1
Moldavská republika 27 26.6 27.3
Rumunsko 26.9 27 26.8
Ruská federace 26.2 25.8 26.4
Rwanda 22.1 21.3 22.8
Saint Kitts and Nevis 29.5 28.2 30.7
Saint Lucia 30 29.6 30.4
Saint Vincent and the Grenadines 27.2 26.3 28.2
Samoa 32.2 30.4 34.1
Sao Tome and Principe 24.8 23.9 25.6
Saudská Arábie 28.5 28 29.2
Senegal 23 21.8 24
Srbsko 26.1 26.6 25.5
Seychelles 26.7 25.5 27.9
Sierra Leone 22.7 21.9 23.5
Singapur 23.6 24.3 23
Slovensko 26.4 27.3 25.5
Slovinsko 26.6 26.6 26.5
Solomon Islands 26.3 25.7 26.9
Somálsko 23.2 22.5 23.9
Jižní Afrika 27.3 25 29.3
Španělsko 25.9 27 24.8
Sri Lanka 23.1 22.5 23.7
Súdán (until 2011) 24.7 23.1 25.9
Suriname 26.5 25.4 27.7
Švédsko 26 26.7 25.4
Švýcarsko 25.2 26.7 23.7
Syrská arabská republika 28.3 27.4 29.2
Tajikistan 26.1 25.8 26.3
Thajsko 24.4 23.9 25
Makedonská republika 26.8 27.3 26.2
Timor-Leste 21.3 21.3 21.3
Togo 23.6 22.5 24.5
Tonga 32.2 30.5 33.7
Trinidad and Tobago 27.6 26.6 28.6
Tunisko 26.3 25.5 27.1
Turecko 27.9 27.1 28.6
Turkmenistan 26.6 26.5 26.6
Tuvalu 30.8 30 31.6
Uganda 22.5 21.6 23.3
Ukrajina 26.6 26.9 26.2
Spojené arabské emiráty 28.4 28 29.4
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 27.1 27.3 27
United Republic of Tanzania 23.2 22.3 24.1
Spojené státy americké 28.9 28.8 28.9
Uruguay 27.4 27.3 27.3
Uzbekistan 26.9 26.3 27.4
Vanuatu 26.2 25.6 26.8
Venezuela (Bolivarian Republic of) 26.7 26.6 26.8
Viet Nam 21.9 21.9 21.9
Yemen 23.8 23.6 24.1
Zambie 22.6 21.3 23.7
Zimbabwe 23.8 22.2 25.3
0 comments

Copyright © 2000kcal.cz